O.Rza (o55) wrote,
O.Rza
o55

Ilqar Altay

Ilqar Altay

TÜRKÜN ƏRƏBLƏŞMƏ DEQRADASİYASI
https://www.facebook.com/www.elgaraltay/

Hər dəfə, hər addımda eşidirsən: tūrk xalqları niyə belə bədbəxtdir, biz niyə belə zəifik, fağırıq, bölūnmüş-parçalanmışıq, imperiyalar, təsirlər altındayıq, inkişafsız gūndəyik, niyə ayıla, toparlana, irəli çıxa bilmirik və s. və i... Deyim niyə?

Kökü-soyuna, saglam milli mental xūsusiyyətinə, qoçaqlıq bacarıgına görə tūrklər çin, koreya, yapon millətləri ilə bir qrupdur. Onlar kimi də tam inkişaflı olmalı idi bu gūn. Tūrk toplumunu bu gūnkū parçalanmış və inkişafsız gūnə salan onun islam vasitəsilə tamamilə yaraşmayan yad, özgə bir milli mental xūsusiyyəti-ərəb əxlaq və davranışını qəbul edib, qarışması oldu. Ona görə də bu gūnə dūşdūk. Millət, adət, ənənə, vətən, xalq, dövlət anlayışını qəbul etməyən bu din tūrkūn tūrklūyūnū məhv etdi və edir. Sibirin 60 dərəcə təmiz şaxtasında bərkimiş millət, səhranın 60 dərəcə natəmiz istisində porsumuş millətlə qarışanda nə hasil olmalı idi? Deqradasiya!

Davam edim? Lazım bilinsəydi, ərəblərə 5 köynək daha çox yaxın və oxşar qonşu koptlar, yəhudilər, ermənilər bu dini qəbul edib qarışardılar də. Gərək elə uzaq gündoğandan günbatana yürüş ediləydi, cəfəng nağıllarla bəzəkli yad mental "tapıntı" üçün? Nə verdi islam, ərəb türkə bu 1500 ildə? Ağılmı, zəka, intellektmi? Türkün bu günkü intellekti, gəlin inciməyək, yaponla ərəb arasındakı intellekt, şüur inkişafı fərqi qədər geri düşüb və irəlidə ola bilərdi. Bəlkə güc, qüvvət, mərdlik verib islam, ərəb bu türkə? İslamdan öncə, türk Atillanın ordusu, tarixdə heç kimin fəth edə bilmədiyi Avropanı, Romanı fəth edib və diz çökdürüb...

Bu gün 2 milyonluq erməni, əhatəsində olduğu 200 milyon türkü girinc edib. Bu nədir? Deqradasiya!

""""""""

Bu ciddi və ağrılı söhbəti yuxarıdakı kiçik yazı-ilə bitirmək idi fikrim. Və razı olmayıb məndən yazdıqlarımı əsaslandırma xeyli tələb edənlər var.. Davam edim, amma, inciklik olmasın...

Uzağa, getməyib, məntiqi əsas götürək... Allahın varlığı, təkliyi və hamının olduğu, onun da yeri-göyü yaratdığı mübahisəsizdir. Dinlərin və müqəddəs kitablarının isə allah, yoxsa, insanlar tərəfindən yaradıldığını, endirilmişmi, uydurulmuşmu olduğunu dindarlara hörmət olaraq qəti mübahisələndirmək istəmirəm.

Ancaq, məntiq göstərir ki, islam dini əsasən bədəvi ərəblər üçün nəzərdə tutulub. Onların o, çöl-qumsallıqda buraxma, başıpozuq, gerizəka və parçalanmış son məhv halından vahid din, mənəviyyət və dövlət halına gətirilməsinə xidmət edib. Bu din və onun kitabı o ərəbin tərbiyəsi və dövlət konstitusiyası funksiyasını yerinə yetirib. Çox da bir düzgün xilas yolu olub həmin millət üçün, başqa millətlərin artıq çoxdan, əsrlər-minilliklərlə dövlət və sivil yaşayışa malik olduğunu nəzərə alsaq.

Yoxsa, niyə, allah quranı məhz ərəb dilində nazil edirdi, türk, fars yaxud da, özünün hamı üçün ümumi bir dil yaratmaq gücündə olduğu dildə yox? Öz rəsulunu niyə ərəbdən seçirdi türkdən, farsdan, indoneziyalıdan və s. yox? Niyə bu din türkün Altay Dağlarından yox, ərəbin qumsallığından başlanıb? Niyə, bütün dini qaydalar, hətta, ölünün qızmar ərəb istisində tez çürüməsi nəzərə alınaraq dərhal basdırılması və s ərəb şəraiti və mentaliteti üzərində qurulub? Niyə Məkkəyə, allahın evinə ziyarət ərəbin milli geyimini geyməklə həyata keçirilir, allahın təyin edə biləcəyi başqa ümumi örtülü libasda yox?

Niyə orucluq ərəbin gecə-gündüzünə hesablanıb, dünyanın Skandinaviya tərəfində günün cəmisi 2 saat batdığı və bəzən də heç batmadığı nəzərə alınmayıb? Bəs oradakı müsəlmanlar günün 22 saatını necə ac keçirtsin? Niyə islamda günəşin yer ətrafında fırlandığı gstərilir, yerin günəşin ətrafında yox, niyə günəşin palçıqda batdığı, yerin düz şəklində olması və palçıqda qurtarması göstərilir? Yeri-göyü, dūnyanı, onun hər yerini yaradan Allah niyə ki, bilməsin, nəzərə almasın bu fərqi?

Niyə ərəb milli-mental manyak-şorgözlük xisləti əsasında islamda insanlar məhrəm-naməhrəmə bölünsün? Qadının yaxın-doğması olmayan hər kişi niyə onun potensial intim "canavarı" sayılsın? Və qadın da ömrū boyu örtūlūb gizlənsin. Niyə kişi xeylağı dünyadakı bütün qadınları öz şəhvət "şikarı" kimi görüb nəfsini sağa-sola paylasın? Nədir bu, xəstəlikdir ya manyaklıq? Yoxsa toyuq-xoruz fermasıdır? Harada var bu? Türk, gürcü, yapon s. millətlərdə qadına bir dəfə, bacımsan! deyib ömürlük qardaş olanlar azdır? Qafqaz millətlərində yeri gələndə bir yataqda qadınla araya xəncər qoyub yatan mərd kişilər barədə azmı deyim və yazılar var?

Niyə kişi və qadının hər zaman, hər yerdə fasiləsiz intim nəfsi yaransın və yeri gələndə də onu içində boğub cilovlama gücü, tərbiyəsi iradəsi olmasın? Belə bir qadın-kişi gizlən-paç, qaçdı-tutdu oyun-absurd cəmiyyəti harda var? Əxlaq nə ilə, qanun, quran, allah qorxusu ilə tənzimlənir, yoxsa içdən gələn vicdanla? Görūnūr ki, məhrəm-naməhrəm qadağası islamdan da qabaqkı vəhşi buraxma bədəvi cəmiyyətində būtūn qadınlara qarşı pozğun əxlaqsız zorakı mūnasibətin qarşısını almaq ūçūn lazım olub. Belə çıxır ki, dogūlan qız körpələrin diri-diri basdırıldığı bir cinyətkar pozgun cəmiyyətdə kimin qabğına kimim qadını çıxdı, tutub qamarlayıb aparırmış. Yoxsa islam bu dərəcədə qadın gizlətmə, örtūlmə qaydası tətbiq etməzdi. Və bu qaydanı da istila etdikləri başqa milli məkanlarda da tətbiq etməzdilər.

Suallar çoxdur. Bu məsələni çox da qurdalayıb dərinə getməmək üçün vacib bir-iki sualla yekunlaşdıraq. Niyə, islam dini ərəb milli xislətinə uygun, 9-12 yaşlı körpə qızın 50-80 yaşlı kişiyə ərə verilib, gərdəyinə salınıb belə bir kötü bəşəri əxalq pozuntusuna imkan verir? Türk bu biabırçı-pedofiliya pozuntunu qəbul etməz və bu gün də etmir axı.. Ərəblərdə, "ay mübarəkdir, atamız, babamız 12 yaşlı təzə qız alıb", deyə dəstək verib qürur keçirirlərsə, bizdə belə yaşlıdan qohum-elliklə üz döndərər və hətta kötəkləyib kənddən qovarlar. Ərəbdə yaşlı və ziyalılı, böyüklü-kiçikli öturub maraqla və həvəslə çılpaq-göbək rəqsinə baxdıqları halda, türk yaşlı və ziyalısı ayıb bilib, dərhal oranı tərk edər. Milli-mental yer-göy arası fərq budur...

Və sən yüz dəfə də desən ki, ora-bura çəksən də ki, ərəb ayrıdır islam ayrı, xeyri yöxdur, ərəb elə islamın əsl nüvəsi və islama da ən çox haqqı olandır. İslamda olan digər millətlər isə istər-istəməz islam məkanında (yalnız islam!) ərəbin rudimentinə çevrilmiş olurlar.. 2001-də Londonda doktorant tələbələr arası İslam mübahisəsinin şəxsən şahidi oldum. Səudiyyə ərəbi pakistanlıya qayıt ki, mənim babalarım islam qurub da yayanda səninkilər bəs hardaydı? Susdurdu dindar pakistanlını... Nə desin?

Bu cür dərin fərqlə də bu din məkanında, dini qaydalar, ibadət, ayinlər və s. sferasında qeyri-ərəb millətlər qarşılaşmada istər-istəməz ərəblərə uduzur. Çünki sən nə qədər ərəbcə ayə oxusan, ərəbdən üstün oxuya bilməzsən. Nə qədər hicablanıb Ərəbistana getsən, onların niqab geyinəni qarşısında açıq-sacıq görsənirsən. Nə qədər ərəbin uzun ağ əbasını geyinsən, özünü onda ərəb qədər rahat hiss edə bilməzsən. Və nə qədər, Məkkəni allah evi kimi ümumi bilib, özünü də onun bəndəsi və oranın sakini hesab etsən də, ərəb səni qonaq, özünü ev sahibi sayır və s...

Bu belə də olmalıdır. Çünki sən nə qədər çalışsan belə, Roma papasından çox katolik, yəni ərəbdən çox (ərəb qədər də) müsəlman ola bilməszsən. Bu halda isə, sən uduzursan. Velosiped də belə yarada bilməmiş, tənbəl ərəbə! Çünki bu dinə bağlılıq bir sıra (tam demirəm) ərəb mental xüsusiyyətlərinə yiyələnməkdən keçir, keçməlidir. Sən ona oxşamaq istəyirsən, o sənə yox. Səndən də asılı olmayaraq aylar illərlə, əsrlərlə milli, mədəni, regional və s. mənsubiyyətini tədrici itirirsən, ərəbin xeyrinə. Ərəb isə: "İslam dini bəşəri dindir, millət, ölkə, dövlət anlayışı zad tanımır, onlardan yuxarıdadır!" deyib əslində, öz milli xüsusiyyətlərini də, dövlətini də, var-dövlətini də gücləndirir.

Həyatda hər şey zaman, nəticə ilə ölçülür... Nə qədər türklər artıb güclənsə də, Osmanlı ərəbistanı müstəmləkəsində saxlasa da, axırda öz islam dinləri ərəbi yenə vəziyyətdən çıxartdı. O 600 ildə ərəb türkləşmədi, türk ərəbləşdi. Bu gün, ərəb öz sabit dövlətini qurub, varın dövlətin içində, öz alverindədir. Üstəlik ABŞ xristianla da dostur, Qərbin də ən bahalı otellərində kef edir və digər müsəlman millətlərini qabağında işlədir. Bu azmış kimi, türk və digər müsəlman millətləri hər il Kəbə, Ümrə kimi ziyarətlərdə ərəblərin cibini külli miyardlarla doldurmaqda davam edirlər. Bizim Azərbaycandan hər il həmin səfərlər üçün azı 50 milyon dollar, yəni 80 milyon manat daşınır.

Türklər isə parçalanmış, qeyri-stabil yoxsul durumda, Rusiya, Çin, İranın əsarətində yaşayır və milli dəyər, ənənələrini və kimliyini itirmək üzrədir. Üstəlik, dünya türkləri istinad yeri-Atatürk Türkiyəsi yenidən ərəbləşməyə başlayıb. Böyük Atatürkə, türkün istiqlal marşı və bayrağına açıq həqarət olunur. Özünə türk oğlu deyən böyük türk dövlətinin başçısı ABŞ-a boksçu Məhəmməd Əlinin yasına türk milli simvolunu əks etdirən parça yox, ərəbin kəbə örtüyünü aparır və orada qəbul etmirlər. Çünki Səudiyyə buna etiraz edib. Türk ərəbin Fələstini, Qüdsü, imam Hüseyni üçün qırğın edir, baş yarır və ərəb hansı türk toplumu, ərazisi ya tarixi şəxsiyyətinə görə narahat olub?

Amma, ərəb muhitindən kənar dūnya tūrkūnūn mahiyyət və durumu bu gūn tam fərqli yūksək ola bilərdi. Sūbut? Baxın ki, Almaniyada yaşayan və islam inancını saxlasa belə, ərəb-islam məkanından aralanıb illər boyu Avropada sərbəstləşən, xurafatdan uzaqlaşan, öz normal dinləri ilə öz real həyatlarını sūrən tūrklərin durumuna. Nə qədər saglam dūşūncəli, mədəni, rahat, qeyri-aqressiv, būtūn millət və konfessiyalara açıq, vicdanlı, işgūzar, çalışqan və zəhmətkeş olmaqla nəhəng bir toplumdur. Almaniya kimi inkişaflı, azad və o qədər də tələbkar və yūksək standartlı dövlətdə almandan sonra milli toplum olaraq ikinci mövqeyə yūksəliblər. Yaşayış imkanı, yūksək maddi durumları, mūlk-maşınları da öz yerində.

Oradakı ərəblər ya kūrdlər qalsın, çinlili, yunanları və hətta polyak, çex kimi Şərqi Avropa, rus-ukrainalı slavyan millətlərini ūstələyiblər. Nə ilə? Sərbəst, real, saglam mūhitə dūşūb öz saglam da ruhlarını, sadə, xeyirxah, işūzar, qoçaq və bacarıqlı genetik tūrk xūsusiyyətlərini əldə etməkləri ilə. Ozlərinə, kəndilərinə qayıtmaları ilə. Rus isə həmin alkaş, ərəb isə həmin pozgun və buraxmadır Avropada. Demək, ərəbin islam xūrafatı buxovu və eynilə rusun şovinist yararsız əsarəti olmasaydı, dūnya tūrk toplumu bu saat Koreya, Çin, Yaponiya kimi öndə gedən durumda idi. Demək, tarix boyu ərəbin də rusun da yaşayış-inkişafı tūrkūn çiynində gedib. Və o demək ki, tūrkə ərəbdən və rusdan qurtulma lazımmış...

Nəticənin isə yekunu və ən təhlükəlisi odur ki, artıq bu gün türk məkanında ənənəvi islam yox, başıpozuq islam qaraguruhu dominantlıq edir. Çünki, bu məkan sanki bir dini boşluqdadır və başqa yad millətin də dinini heç cür tam mənimsəyə bilmir. Bundan yararlanan qaraguruh türk dindar məkanını, əsil islam adı altında aqressiv ekstremizm və fanatizm ideya və radikal tövrü ilə nəzarətə götürüb. Bu qaraguruhun özündə də hegemonlugu şeyx, ayətolla, müftilər kimi allah, islam adı ilə siyasi hakimiyyət ambisiyalı elita və onların missionerləri, kriminal, idmançıların nəzarətində olan xürafat, aşağı təbəqə təşkil edir.

Bu islam qaraguruhu təbii ki, sakit oturmur, dövlət və cəmiyyətlərin müxtəlif sferalarına qarışır. Ağalarının tapşırığı üzrə gizli hakimiyyət iddiası tıbliğatı aparır, cəmçiyyəti, insanları mənəvi-psixoloji terror edir, öz aqressiv radikal müdaxilələri ilə artıq bezikdirici həddə çatdırır. Türk toplumları, dövlətlərini var gücü ilə geriliyə, cəhalətə dartır, inkişaflı sivil cəmiyyətlərə qara yaxma təbliğatı aparır, sivil dünyəvi inkişafına mane olur. Bu hal türk məkanının hər yerində Qafqaz, Orta Asiyada, Türkiyədə, İranda və s. mövcuddur.

Budur reallıq, həqiqət... Budur, islamın ərəbə və türkə verdiyi fəqli nəticələr...

Mənim islam dininə, bu dinə sidq ürəklə, təmiz təmənnasız vicdanla qulluq edən insanlarımıza hörmətim var, tam yerindədir. Amma, bu dinin ərəb milli mentaliteti üzərində biçildiyini gördüyümdən, bu dinə bağlılıqda ifrata varıb, özünü itirib öz millət, vətən, xalq və dövlətindən keçməyi özünüməhv, tūrk milli mənliyini yox etmə qədər zərərli sayıram. Rus, ingilis, alman, yunan və hətta gūrcū oz milli və dövlət mənliyini xristian dininə qurban etmir. Çünki, din qəbul edilir və imtina edilə bilir, millət isə Yaradan tərəfdən vergidir və millət danıla bilmir. Yəni, din sırf insan ūçūn, insanın dinə gəlişindən sonra və insandan sonra yaranıb.

İnsan-fərd, xalq-millət olmasa, dinlər nəyə və kimə lazımdır? Gözūmūzlə baxıb görūrūk, Allah da sūbut edir ki, bu gūn milyardlarla dinsiz insan var ki, yaşayır və inkişaf edir. Amma ki insansız, xalqsız-millətsiz dūnyada bir dənə din yoxdur. Çūnki dininki yalnız yardımçı, təlim-tərbiyə məktəbi olaraq ruhi tövsiyyə-məsləhət işidir. İnsanların həyatına, ruhuna hakim kəsilmədən bir bələdçi-yönəldici, həvəsləndirici funksiyasıdır. Və bütün ali müqəddəsləri, məbədləri, ruhani xadimləri, alimləri ilə birlikdə insanlara Allah və Bəndəsi yolundakı xeyirxah xidmət üçündür.

Və nəticə...

Gəlin, nəyi, kimi nə qədər sevsək, nəyə, kimə nə qədər uysaq da öz təbii həddimizi bilək, aşılanıb milli-mənəvi deqradasiya olunmayaq. Özümüzə yazığımız, heyfimiz gəlsin. Bədbəxtçiliyin, milli səryəndəliyin də bir sonu olmalıdır.... Gəlin, yuxudan ayılaq, özümüzə qayıdaq, birləşək və dünyəvi inkişaf axınına qoşulaq. Nə qədər ki, gec deyil.

BU YAZIMI BŪTŪN TŪRK DŪNYASINA, MILLƏTIMIZƏ, XALQLARIMIZA, QARDAŞ, BACILARIMIZA ITFAH ETDIM. SADƏCƏ DŪŞŪNƏK, AYILAQ!

İLQAR ALTAY
24.05.2017

Posted by Oruc Rzayev on 3 Sep 2018, 06:16

from Facebook
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments